Årsmøte 2020 er avholdt

Årsmøtet ble avholdt 16. april 2020, med 12 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
Etter et godt møte med mange gode og fruktbare diskusjoner ble årsmøtet avsluttet med valg.
Det nye styret i SIF er etter årsmøtet som følger:

Leder:Inger Kristin Hognestad
Nestleder: May-Elin Kristoffersen
Styremedlemmer: Ingrid Helene Frantzen, Veronika Nordseth Daleng og Johan Harald Gamnes.

Økonomiansvarlig: Kjell Ove Jensen

Varamedlemmer: Kristine Bjerkmo og Ørjan Johansen.

Kenneth Daleng fortsetter som sportslig leder.

Avtroppet styre takker for seg og ønsker det nye styret god tur videre!