Årsmøte Salangen IF-ski

Torsdag 21. mars 2024 kl. 18.00 avholder Salangen IF-ski årsmøte.

Sted:Klubbhuset Idrettsheia.

Frist for innmelding av saker er torsdag 29. februar.

Saker meldes til Kenneth Daleng, salangenski@gmail.com/99747449

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Valg av møteleder og sekretær

Sak 3: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokkollen

Sak 4: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 5: Årsmelding og trenerrapport for 2023

Sak 6: Regnskap for 2023

Sak 7: Evt. innkomne saker (Idrettsrådet)

Sak 8: Medlemskontingent 2024 og 2025

Sak 9: Budsjett 2024

Sak 10: Valg av styre

Vi ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen.

Salangen IF avholder årsmøte for alle lag samme kveld.