Da håper vi at flest mulig stiller opp førstkommende torsdag kl 1800.  Vi skal klippe hekken ned og ta bort kvistene.

Håper alle tar med saks og rive.  Oddgeir tar henger med.