Foreldrevettregler i Salangen IF-ski - slik vi ønsker å opptre på trening og på renn

Langrenn og god opptreden:

I langrennsporten ønsker vi at alle skal føle seg hjemme: ”Mange glade og gode skiløpere”. Vi skal være i front, både på det sportslige plan, og når det gjelder idrettens verdier: Glede, helse, fellesskap og ærlighet.
 
Norges skiforbunds retningslinjer for langrenn og god oppførsel:
 
1. Alle skal sitte igjen med gode skiopplevelser, enten det er på trening, samling eller i konkurranse - bruk derfor positive uttrykk og unngå ukvemsord!
2. Vi heier på alle utøvere, uansett klubb, ferdighet og alle når vi står langs løypa.
3. Vi respekterer arrangørens, funksjonærens og TDs avgjørelser og regler, og forholder oss til dette.
4. Vi bidrar til fornuftig holdning hva gjelder skiutstyr til barn. Dette betyr at en unngår de dyreste produktene for yngre utøvere.
5. Konkurranseløypa er for de som konkurrerer. Ha respekt for konkurrentene.
6. Det er forbudt å løpe etter utøvere, uansett alder i mer enn 30 meter.
7. Klager under konkurranse skal rettes skriftlig til TD.
 
Barn 10 år og yngre: Ett par ski.
Barn 11 og 12 år: Ett par ski pr. stilart (klassisk-fri)
”Menes det antall par ski som tas med til arrangement”.
 
Retningslinjer om utstyr og kostbare smøringsprodukter:
For barn bør fokus være rettet mot trening og ferdighetsutvikling. Bruk av kostbare spesialprodukter gir i beste fall marginal effekt, og kan bidra til unødvendig ”komplisering” av skisporten.
Langrennskomiteen oppfordrer klubber til å utarbeide interne retningslinjer for bruk/ikke bruk av kostbart spesialutstyr for barn og unge. (Barneidrettsbestemmelsene)
 
Retningslinjer for Salangen IF-ski:
- Til sone/kretsrenn anbefaler vi at det brukes glider tilsvarende swix sin LF-glider.
- Ved fellessmøring i regi av SIF-ski skal det brukes samme smurning(prisklasse) til alle løpere, uansett ferdighet, gjelder både festesmurning og glider.
- Fra løperne blir rangert kan det være naturlig at stafettlag blir satt opp ut fra ferdigheter. Trenerne står for uttak av stafettlag, vis respekt for trenernes valg.
- Når vi er på arrangement støtter vi alle barna i SIF-ski, tenk på alle, ikke bare din egen unge.
- Ha fokus på fellesskapet og det sosiale, ikke gi prestasjonene for stort fokus. Vi når lengst med å ha det gøy i lag og et godt fellesskap!
 
 
Styret i SIF-ski
31.01.2012