Jubileumsløp Idrettsheia 70 år

I forbindelse med markering av Idrettsheia 70 år arrangerer SIF-ski og friidrett jubileumsløp fredag 20. august.

Vedlagt ligger invitasjon og komiteliste:

Jubileumsløp

Komiteliste 

Resultatliste