Kronerulling for gode skiløyper i Salangen – støtte til tråkkemaskinen

Kronerulling for gode skiløyper i Salangen – støtte til tråkkemaskinen

SIF ski legger stor vekt på å gi hele befolkningen i Salangen kommune et vinteraktivitetetstilbud, og får mange gode tilbakemeldinger på den innsats som gjøres for å holde et kvalitativt best mulig løypenett tilgjengelig for ski-ivrige Salangsværinger.

Driften av tråkkemaskinen utgjør en stor utgiftspost for SIF ski, og vi håper at du er villig til å støtte opprettholdelsen av et best mulig tilbud om gode skiløyper gjennom å gi et bidrag til denne kronerullingen.

Ved å støtte driften av tråkkemaskinen til SIF ski er du med på å gi oss mulighet til drifte et best mulig løypenett i kommunen vår – skisesongen igjennom. Det å ha oppkjørte løyper på vinteren er en viktig motivasjonsfaktor og stimulerer barn, eldre, mosjonister og konkurranseutøvere til å spenne på seg skiene.

“Her kommer vi, vi har superduper gli’ og vi går på ski…”

Til beste for store og små som ønsker å benytte av seg et best mulig løypetilbud i Salangen!

Om du vil støtte tråkkemaskindriften ber vi deg om å gjøre en direkte overføring til vår bankkonto nummer 4803.04.90501/vipps 500154.

Med ski-hilsen styret i SIF ski