LØYPEKJØRING

Se skisporet.no/salangen, og Kjørerutiner for fortløpende info om løypepreparering. Her vil meldinger bare bli lagt ut ved endra kjørerutiner eller hvis maskinen er ute av drift. Hilsen løypekjørerne.

Vedlagt ligger plan over kjørerutiner: