Medlemskontingent

Medlemskontingent SIF ski ble vedtatt i årsmøte 2020 og satt til kr 250,- for hovedmedlem og kr 100,- for hvert familiemedlem tilknyttet hovedmedlem. Denne omleggingen er en konsekvens av føringer fra Norges Skiforbund. SIF ski medlemsadministrasjon vil opprette familietilknytning i medlemskap gjennom medlemsadministrasjonsverktøyet KlubbAdmin. Meld deg/dere inn via Minidrett.no. SIF ski trenger flest mulig medlemmer da dette er en viktig del av beregningen blant annet for vår kommunale andel i midler avsatt til støtte til idrett i kommunen. Så om du liker å benytte deg av løypenettet eller bare vil støtte folkehelsetilbudet skiløypene er så er du sterkt ønsket som medlem!

Medlemskap gir tilgang til å benytte vår meget fordelaktige rabattavtale med Sport1 Sjøvegan.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskap skal være i orden før denne avtalen kan benyttes.

Eventuelt kan kontingenten innbetales til konto nr 4803.04.90501.

Vennligst påfør betalingen 'Medlemskontingent 2019 + navn'.

Styret