Om Salangen IF Ski

Salangen IF-Ski
Organisasjonsnummer: 993828343

Tlf Leder 95810490 (ingen selgere!)
Epost: salangenski@gmail.com

Vår bankforbindelse er Sparebank 1 Nord Norge, 
og vårt kontonumer er: 4803.04.90501

Medlemskontingent (følger kalenderåret, tegn medlemskap gjennom Minidrett.no og motta faktura elektronisk):

Hovedmedlem kroner 250,-.
Familiemedlemsskap tilknyttet familiemedlem kroner 100,- pr person.
Treningskontingent: Ingen treningsavgift. 
Styret:
Leder: Inger Kristin Hognestad
Nestleder: May-Elin Kristoffersen
Styremedlem: Ingrid Helene Frantzen
Styremedlem: Veronika Nordseth Daleng
Styremedlem: Johan Harald Gamnes
Varamedlem 1: Kristine Bjerkmo
Varamedlem 2: Ørjan Johansen
Økonomiansvarlig:
Kjell Ove Jensen
Sportslig leder:
Kenneth Daleng