Om Salangen IF Ski

Salangen IF-Ski
Organisasjonsnummer: 993828343

Tlf Leder 99747449 (ingen selgere!)
Epost: salangenski@gmail.com

Vår bankforbindelse er Sparebank 1 Nord Norge, 
og vårt kontonumer er: 4803.04.90501

Medlemskontingent følger kalenderåret, tegn medlemskap gjennom denne lenken: 

https://medlemskap.nif.no/131144

Familiemedlemskap kr. 400,-

Enkeltmedlem kr. 250,-
Treningskontingent: Ingen treningsavgift. 
Styret:
Leder: Kenneth Daleng
Nestleder: Tonje Gundersen
Styremedlem: Marthe Ratkje 
Styremedlem: Stian D. Kleppe
Styremedlem: Marte Sørensen

Varamedlem: Kristine Bjerkmo
Økonomiansvarlig:
Kjell Ove Jensen
Sportslig leder:
May Elin Kristoffersen